Hakkımda

 1985 yılında lise eğitimimi tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girmeye hak kazandım. 1991 yılında Tıp fakültesini bitirdim ve aynı yıl Çorum ilinde mecburi hizmet görevine başladım.

1993-1994 yıllarında  Şırnak-Uludere’de Tabip Teğmen olarak askerlik görevini yaptım.

2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi uzmanlığı eğtimimi tamamladım. Bir süre Bornova Trafik Hastanesinde çalıştıktan sonra 2007-2011 yıllarında  ihtisas yaptığım İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde uzman olarak eğitim kadrosunda görev yaptım. Bu sürede özellikle Kulak Cerrahisi, Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Septorinoplasti, Rinoplasti  ve Baş- Boyun Tümörleri üzerine çalışmalar yaptım.

2011 de çalışmaya başladığım Urla Devlet Hastanesindeki görevimden 2021 yılında ayrılarak Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turna İLKNUR’la birlikte özel ”ENTDERM” (Ear Nose Throat - Dermatoloji) kliniğini kurduk.

Op.Dr.Ali Ekber İLKNUR’un ilgi alanları özellikle;

 • Rhinoplasti
 • Fonksiyonel Septorinoplasti
 • Endoskopik sinüs cerrahisi (sinüzit operasyonu)
 • Septoplasti
 • Yüz gençleştirme uygulamaları (Botox ve Dolgu, iple yüz germe)
 • Otoplasti (Kepçe kulak ameliyatı)
 • Kulak Micro Cerrahisi ve Kulak zarı ameliyatları
 • Larenx microcerrahisi (Ses teli polip ve nodül cerrahisi)
 • Allerjik rinit tedavisi
 • Tinnitus (Kulak çınlaması) ve Vertigo (Baş dönmesi) tedavileri’ni kapsamaktadır.

Üye Olduğu Dernek ve Kurumlar;

 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği
 • TümYüzDer Derneği
 • Türk Kulak burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
 • İzmir Tabip Odası

YAYINLAR


Araştırma:

1- A.E.İlknur, Ç.Çallı, A.Çallı, A.Kopar, S.Akyıldız. Larenks Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Tümör İnvazyon Derinliği ile Servikal Lenf Nodu Metastazı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Türk otolarengoloji arşivi, 2004; 42(1).11-16

2- Hüseyin Katılmış, Öztürkcan S, İsmail Özdemir, Şengül Özturan, Ali Ekber İlknur, Hale Algın Aslan. Timpanosklerozisin Cerrahi Tedavisinde Postoperatif İşitme Sonuçları.  Otoscope - Journal of Otology Neurotology & Audiology, 2004;5(3):104-107.

3- Oztürkcan S, Callı C, Dündar R, Tuna B, Katılmış H, Aslan H, Ilknur AE, Başoğlu S, Tayfun MA. Total  Larenjektomi Sonrası Stomal Nüks: Risk Faktörlerinin Klinik Ve Patolojik Analizi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 May-Jun;19(3):146-50.

4- Tuna B, Katilmiş H, Oztürkcan S, Ilknur AE, Dündar R, Ozkul Y, Aktaş S, Gülistan. Outcome of conservation surgery for laryngeal carcinoma.  F. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Nov;266(11):1681-6.

5- Oztürkcan S, Dündar R, Katılmış H, İlknur AE, Aktaş S, Hacıömeroğlu S. The Ototoxic Effect Of Boric Acid Solutions Applied Into The Middle Ear Of Guinea Pigs. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009;266:663–667.

6- Aslan H, Katılmış H, Oztürkcan S, İlknur AE, Başoğlu S. Tympanosclerosis and our surgical results. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010;267:673–677.

7- İlknur AE, Dundar R, Basoglu S, İnan S, Aktas S, Aslan H, Özkul Y, Öztürkcan S, Katılmış H. Efficiency of Bioflavonoids in the Prevention of Experimental Myringosclerosis. Int. Adv. Otol. 2010;6:195-200.

8- Katılmış H, Öztürkcan S,  Başoğlu MS, Aslan H, İlknur AE, Erdoğan N, Uluç ME, Tayfun MA, Dündar R, Adadan I. New Technique for the Treatment of Bilateral Vocal Cord Paralysis: Vocal and Ventricular Fold Lateralization using Crossing Sutures with Thyroplasty Technique Acta Otolaryngol (ID SOTO-2010-0269.R1-August 27, 2010,)

9- Sinem Aktas, Mehmet Sinan Basoglu, Hale Aslan, Ali Ekber Ilknur, Riza Dundar, Huseyin Katilmis, Sedat Ozturkcan.

Hearing loss effects of administering boric alcohol solution prepared with alcohol in various degrees on guinea pigs (an experimental study). Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Sep;77(9):1465-8.

10- Dündar R, İnan S, Muluk NB, Cingi C, İlknur AE, Katılmış H. Inhibitory effect of N-acetyl cysteine and ascorbic acid on the development of myringosclerosis: an experimental study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Jul;78(7):1019-25. doi: 10.1016/j.ijporl.2014.03.029. Epub 2014 Apr 12.

BİLDİRİLER


SÖZEL

 

 1. Aslan H, Başoğlu MS, İlknur AE, Şentürk B, Özbay C, Göğüş HE, Katılmış H, Öztürkcan S. Timpanosklerozda Serum Matriks Metalloproteinazların İncelemesi. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.
 2. Aslan H, İlknur AE, Başoğlu MS, Özbay C, Kılıç DO, Öztürkcan S, Katılmış H. Atomik Force Mikroskop Ve Scaning Electron Mikroskop-Energy Dispersive X-Ray İle Timpanoskleroz Plaklarının Topografik Yüzey Görüntüsü Ve Elementel Analizi. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.
 3. Başoğlu MS, İlknur AE, İnan S, Aslan H, Özkul Y, Dündar R, Öztürkcan S, Katılmış H. Miringosklerozda Alfa Lipoik Asidin Önleyici Etkisi; Deneysel Çalışma. (Efficiency Of Alpha Lipoic Acid In The Prevention Of Myringosclerosis; Experimental Study). 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.
 4. Başoğlu MS, Aslan H, İlknur AE, Özbay C, Aktaş S, Öztürkcan S, Katılmış H. Bioflavonidlerin Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Koruyucu Etkinliği; Deneysel Çalışma. (Efficiency Of Bioflavonoids In The Prevention Of Cisplatin-Induced Ototoxicity). 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.

E-POSTER


 1. Katılmış H, Öztürkcan S,  Aslan H, Başoğlu MS, İlknur AE, Tayfun MA, Adadan I, Dündar R, Özkul Y, Göğüş HE. Ossiküloplastide Farklı Bir Teknik: Altın Tel Protezin Çengel Şeklinde Malleusa, Spiral Şeklinde Stapes Başına Ve Stapes Tendonuna Tespiti. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.
 2. Aktaş S, Başoğlu MS, Aslan H, İlknur AE, Dündar R, Katılmış H, Öztürkcan S. Kobaylarda  Farklı Derecede Alkolle Hazırlanmış Alkol Borik Solusyon Uygulamasının İşitme Kaybına Etkisi;Deneysel Çalışma. (Determıne The Effect Of Borıque Acıd Solutıons To Hearıng Outcomes Whıch Prepared At Dıfferent Saturatıon In Gıneue Pıgs). 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.
 3. Katılmış H, Öztürkcan S,  Başoğlu MS, Aslan H, İlknur AE, Erdoğan N, Uluç ME, Tayfun MA, Dündar R, Adadan I. Bilateral Vokal Kord Paralizisinde Yeni Bir Teknik: Vokal Kord Ve Bandın Tiroplasti Ve Çapraz Sütürler İle Tek Taraflı Lateralizasyonu. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.

POSTER


 1. İlknur AE, Aslan H, Başoğlu MS, Gülüstan F, Garip A, Katılmış H, Öztürkcan S. Sinonazal  Undifferansiye Karsinom. (Sınonasal Undıfferantıated Carcınoma). 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.
 2. İlknur AE, Başoğlu MS, Aslan H, Kulduk E, Öztürkcan S, Katılmış H. Geç Tanı Konmuş Bir Larengo-Hipofarengeal Yabancı Cisim Olgusu. (A Mısdıagnosed Case Of Laryngo-Hypopharyngeal Foreıgn Body). 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.
 3. Öztürkcan S, Aslan H, Rezanko T, Başoğlu MS, İlknur AE, Gürcan A, Tunakan M, Katılmış H. Carotid Body Tümörüne Renal Hücreli Karsinom Metastazı: Vaka Sunumu. (Renal Cell Ca Metastasıs In A Carotıd Body Tumor : A Case Report). 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.
 4. Aslan H,  İlknur AE,   Başoğlu MS,  Kulduk E,  Katılmış H, Öztürkcan S. İzole İnkus Uzun Kolu Yokluğu: 2 Olgu Sunumu. (Absence Of The Long Process Of The İncus: Case Report). 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.